Facultatea Drept, Relații Internaționale și Științe Socio-Umane și-a creat imaginea unei structuri cu standarde de exigență, ghidată de valori și principii precum: centrarea educaţiei pe student, excelenţa şi diversitatea academică, transparenţă, egalitate, echitate şi onestitate.