Evenimente

ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT, ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI POLITICE

 
 
Picture of Alexandru Pirlea
ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT, ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI POLITICE
by Alexandru Pirlea - Wednesday, 15 November 2017, 1:48 PM
 

ADMITEREA LA STUDII PRIN DOCTORAT ŞI POSTDOCTORAT


 • USPEE ”Constantin Stere” anunţă concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat (bază de contract), pentru anul de studii 2015-2016, conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului n.
 • Studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă.
 • La concursul de admitere pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de master sau de studii superioare cu media generală nu mai mică de 8,0, precum şi  cetățenii străini și apatrizii.
 • Candidaţii la studii de doctorat susţin o probă la specialitate şi la una din limbile străine.
 • Studenţii-doctoranzi admişi vor avea posibilitatea de a accede la conducătorii de doctorat din cadrul USPEE "C. Stere", care pot îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care au obţinut acest drept.
 • Actele urmeayă a fi depuse de la 3 decembrie  2015 pînă la 14 decembrie 2015.
 • Examenele de admitere vor avea loc în perioada 15- 23 decembrie  2015.
 • Studiile încep la 11 ianuarie 2015.

Actele se depun în perioada25 noiembrie – 15 decembrie 2015 pe adresa: USPEE ”Constantin Stere”, Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 200, biroul 14, informaţii la tel. 069143020 sau pe www.uspee.md


ACTELE NECESARE:

 • Formular de cerere (se completeaza la momentul depunerii dosarului);
 • curriculum vitae şi fişa personală de evidenţă a cadrelor;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia legalizată a diplomei de master sau de studii superioare şi a suplimentului la diplomă / anexei la diplomă. Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu o temă la specialitatea aleasă sau copia lucrărilor ştiinţifice publicate şi a brevetelor de inventie (cel puţin 2);
 • Scrisoare de motivalie privitoare la alegerea specializdrii prin doctorat;
 • recomandări a 2 specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • Candidaţii care au făcut studiile în stăinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată adiplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Ministerul Educaţiei;
 • extras legalizat din carnetul de muncă;
 • 3 fotografii 3×4 cm.


Cetăţenii altor state şi apatrizii depun suplimentar:

 • formularul de cerere;
 • copia paşaportului;
 • copia certificatului de naştere;
 • asigurare medicală
 • certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de şcolarizare, asigurare medicală, cazare şi trai.
 • certificat de cazier judiciar;
 • certificat medical HIV/SIDA
 • certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine confirmând (pentru fiecare diplomă):
 • autenticitatea diplomei
 • perioada de studii
 • valoarea academică a diplomei
 • descrierea sistemului de notare;
 • 5 fotografii 3×4 cm.