Lorem Ipsum - это текст-"рыба", часто используемый в печати и вэб-дизайне. Lorem Ipsum является стандартной "рыбой" для текстов на латинице с начала XVI века. В то время некий безымянный печатник создал....

Cursul Introducere în teoria comunicării este destinat studenţilor din anul I ai Facultăţii de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Dat fiind faptul că profesia pentru care se pregătesc aceşti studenţi este, generic vorbind, aceea de comunicator, comunicarea reprezintă o componentă esențială, o stare de spirit și un instrument în stabilirea relațiilor sociale. Prin urmare, conștientizarea importanței noțiunii de comunicare în societatea actuală este indispensabilă, implicit cunoașterea perspectivelor teoretice ale acestui domeniu complex. Axându-ne pe contribuția unor cercetători de seamă ai domeniului, vom valorifica forța cuvântului și a tuturor celorlalte forme de comunicare interumană, demonstrând că utilizarea eficientă a acestor instrumente redutabile este condiția primordială a succesului unui profesionalist al comunicării.